ceramicagrabada

       ......galeria

DSCF2685_r...galeria

La cerámica gravada que se hace en el taller, también  es torneada, pulida al torno i modelada, hasta conseguir la forma deseada.

A continuació se grava por presión con formas muy pequeñas para obtener  las formas florales deseadas; entonces se dibujan los tallos y las hojas a ma no alzada.

 

Una vez acabado el cuerpo de barro de la pieza, se deja secar i se cuece por primera vez.

Saliendo del horno ya se puede esmaltar; se baña el interior y  se pulveriza la parte externa. El color se pone a pincel sobre el esmalte y ya  se puede cocer por segunda y última vez. pot fer la segona i última cocció

            DSCF2691_r....galeria

 

 

 

 

 
 
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

 

 

 

 

 

 

 La ceràmica gravada és, com les atres dues, tornejada, polida al torn, unides les diferents parts amb la tècnica del cosit, modelada i tornada a polir acuradament.

  Un cop tot això fet i abans de que s'assequi es grava, per presió, amb molt petites eines que van desde la cua d'un ganxet fins a una fusta tallada amb la forma que ens convingui, donant amb elles formes de flors. Les cues, les fulles i altres línees es fan dibuixant a mà alçada.

  Un cop gravats els dibuixos es deixa assecar, es poleix i es cou per primer cop.

  Després de biscuitada s'esmalta de dins i de fora, se li posa el color a pizell i es torna a coure per segona i última vegada, al voltant de 1300º.